Lansio fersiwn Gymraeg newydd o gwrs ‘Academoney’ MSE gyda’r Brifysgol Agored

0
380


Mae’r cwrs yn cynnwys chwe sesiwn dwy awr o astudio yn ymdrin – phob agwedd ar gyllid personol:

  • Gwneud penderfyniadau gwario da: Byddwch yn archwilio pa bwysau ymddygiadol a marchnata sy’n dylanwadu ar benderfyniadau prynu ac yn edrych ar fodel penderfynu pedwar cam syml. Mae datblygu eich agwedd bei reoli arian yn Segel i’r sesiwn hon, a gweddill y cwrs.
   • Cyllidebu a Threthiant: Mae’r sesiwn hon yn archwilio sut mae cyfrifo eich incwm net. Byddwch yn archwilio patrymau gwario, sut mae yswiriant gwladol a threth yn gweithio, a sut mae cynllunio i adeiladu cyllideb lwyddiannus.
    • Benthyca arian: Mae’r sesiwn hon yn edrych ar sut mae gwahanol fathau o ddyled yn gweithio, y gwahaniaethau rhyngddynt a’r peryglon. Mae’n archwilio’r cysyniad ‘dyled ddrwg, dyled dda’ ac erbyn y diwedd, yn eich addysgu ynglŷn sut mae benthyca’n synhwyrol.
     • Deall morgeisi: Mae cynhyrchion morgais yn gymhleth. Mae’r sesiwn hon yn rhoi sylfaen i chi o ran sut maent yn gweithio, cyfraddau llog, ad-daliadau a chosbau posibl. Mae hefyd yn archwilio morgeisi o safbwynt y darparwr benthyciadau i egluro sut y gallai eich contract ffôn symudol bennu weak y gallwch ei fenthyca.
      • Cynilo a buddsoddi: Mae’r sesiwn hon yn egluro’r gwahaniaeth rhwng cynilo a buddsoddi, yn ogystal?
       • Cynllunio ar gyfer ymddeoliad: Yn y sesiwn olaf hon, byddwch yn deall sut mae pensiynau gwladol, cynlluniau pensiwn personol a galwedigaethol yn gweithio a’r gwahaniaethau rhyngddynt

       Fel gyda’r cwrs iaith Saesneg, mae Academi Arian yn hollol hyblyg, gan ganiatáu i fyfyrwyr astudio ar eu cyflymder eu hunain, ac efallai dewis un pwnc i’w astudio hyd yn oed. Mae ar gael i unrhyw un sy’n dymuno gwella eu gwybodaeth am gyllid personol er eu budd a’u gallu ariannol eu hunain, new, ar gyfer y rheiny sy’n gweithio mewn diwydiannau sy’n helpu e defnyddwyr, gall gef dndaru e su gall gwaith.

       Yn ogystal â datganiad o gyfranogiad y gellir ei lawrlwytho am ddim, bydd cofrestru ar y cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill bathodyn digidol am ddim y Brifysgol Agored os ydordym yn yn y’wblangos ach o dymdordcford s i’ch gyrfa gyda datblygiad proffesiynol parhaus.

       Cyfieithwyd y cwrs fel rhan o’r Casgliad Llesiant ac Iechyd Meddwl ar gyfer OpenLearn yng Nghymru; casgliad am ddim o adnoddau dwyieithog yn Gymraeg a Saesneg, a ariannwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Darparwyd y casgliad gan y Brifysgol Agored yng Nghrymu, mewn partneriaeth – Chymdeithas Myfyrwyr y Brifysgol Agored, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ac Addysg Oedolion Cymru.  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here